Peyzaj, bakım ve tasarım hizmetleri sunuyoruz…

Damla Sulama Nasıl Kurulur?

Damla sulama, sulama suyunun filtre edilerek süzüldükten sonra eriyebilir gübre ile veya gübresiz olarak toprak yüzeyine veya içine damlalar halinde verilmesine denir. Suyun damlalar halinde verilebilmesi için basıncının düşük olması gerekmektedir. Damla sulama yönteminde temel ilke bitkide nem eksikliğinden kaynaklanan bir gerilim yaratmadan, her defasında az miktarda sulama suyunu basınçlı bir boru ve damlatıcılar yardımı ile sık aralıklarla yalnızca bitki köklerinin geliştiği ortama vermektir. Bu yazımızda damla sulama sistemlerinin fiyatlandırılmasına etki eden faktörlere ve damla sulama sistemlerini oluşturan parçalara değineceğiz.

Damla sulama sistemleri fiyatlandırılmasına etki eden faktörler şu şekildedir:

–          Arazi eğimli ise kotlar arasındaki farklar,

–          Sistemin kurulacağı alanın, arazinin, bahçenin ölçülendirilmiş krokisi,

–          Kroki üzerinde bitkilerin çeşitleri ve yerleri,

–          Su kaynağı hakkındaki bilgiler,

–          Pompa ve döşenmiş tesisat var ise bunların giriş çıkış ölçüleri.

Damla sulama sistemlerinin en önemli parçası damlatıcılardır. Damlatıcılar plastikten yapılırlar ve lateral adı verilen 12 ile 32 santimetre çapındaki boruların üzerine monte edilirler. Damlatıcılar suyu saatte birkaç litrelik bir debi ile toprağa damlatırlar. Damla sulama sistemleri damlatıcıların dışında dört kısımdan meydana gelmektedir. Bu kısımlar şu şekildedir:

–          Kontrol ünitesi: Suyun ve gübrenin süzüldüğü süzgeçler, basıncın kontrol edildiği basınç ölçerler, vanalar ve gübreleme tankından meydana gelir. Kontrol ünitesinde üç adet süzgeç vardır. Bunlardan birincisi kaba parçaların kendi ağırlıklarıyla çöktüğü kaba süzgeç, ikincisi ince parçaların süzüldüğü kum – çakıl filtre ve üçüncüsü ise kum çakıl filtreden geçen çok ince parçaların ve gübrenin erimeyen kısımlarının süzüldüğü elek süzgeçtir.

–          Ana boru hattı: Kontrol ünitesinden geçen su ana boru hattı ile yan ana borulara iletilir. Ana boru hattı pvc polietilen, galvanizli çelik veya asbestli borulardan döşenebilir.

–          Yan boru hattı: Ana borudan suyu alıp, laterallere ileten boru hattıdır. Yan ana boru hattı bazı sistemlerde toprak yüzeyi üzerinden gider. Bu durumda yumuşak boru kullanılır.

–          Lateral: Üzerinde damlatıcıların belli aralıklarla bağlandığı yumuşak boru hattına lateral denir. Laterallerin toprak yüzeyinden gidenleri toprak altından gidenlerine göre daha çok kullanılmaktadır.

Damla sulama sistemleri kurulumunda sağlıklı sonuçlar elde edebilmek için kaliteli, işinde ehil firmalar tercih edilmelidir.

Kaynak: evbilgi.com